Vodoopskrba i Odvodnja

Sustavima vodoopskrbe cilj nam je osigurati kontinuirano praćenje razina, tlakova, protoka vode, i ostale bitne segmente vodoopskrbe, a sve to radimo kroz udaljeni nadzorno upravljački centar i aplikacije za detekciju i smanjenje gubitaka na vodoopskrbnim sustavima te aplikacije za izradu očevidnika količine zahvaćene vode. Dugogodišnje iskustvo u implementaciji sustava daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim sustavima, zakonske promjene kao i ekološka osviještenost rezultirali su razvojem inovativnih rješenja iz područja vodoopskrbe. Daljinskim nadzorom cijelog sustava te sigurnim daljinskim upravljanjem opreme koje koristimo u distribuciji vode dobivate kvalitetniju, pouzdaniju i ekonomičniju opskrbu pitkom i industrijskom vodom.

Pri izvedbi projekata upravljanja i nadzora pojedinim vodoopskrbnim sustavom uvažavamo mnoge elemente koji vama omogućavaju uštedu utrošene električne energije te nadziranje gubitka vode u sustavu. Sustav Duplico realiziran je daljinskim prijenosom podataka putem VPN GPRS veze koji osigurava pouzdano prikupljanje, obradu i pohranjivanje informacija o stanju u pojedinim objektima, vodoopskrbnoj mreži, proizvodnji i potrošnji vode te jednostavno i pregledno prikazivanje prikupljenih podataka uz kronološke zapise. Koristi se vrlo jednostavno na uobičajenim računalnim sistemima.

Daljinsko upravljanje kroz aplikaciju za izradu očevidnika količine zahvaćene vode omogućava jednostavnije i sigurnije izvođenje optimizacije kao i dnevne, mjesečne i godišnje izvještaje. Primjer daljinskog upravljanja je aplikacija za detekciju i smanjenje gubitaka na vodoopskrbnim sustavima. Ona funkcionira tako da dinamički prati i analizira hidrauličke promjene na vodoopskrbnom distributivnom sustavu s ciljem kontrole gubitaka. Analiziranjem rezultata koji se dobivaju uz pomoć ove aplikacije možemo jednostavno definirati lokacije mjesta propuštanja čime za vas štedimo i olakšavamo cijeli proces.

U odjelu vodoopskrbe i kvaliteti našeg rada najbolje govore suradnje i aktualni projekti – izgrađujemo regionalni vodovod te ugrađujemo GPRS sustav telemetrije za Moslavinu Kutinu za Grubišno polje, za Bjelovarsko – bilogorske vode izvodimo rekonstrukciju glavnih objekata vodoopskrbnog sustava Veliki i Mali Zdenci te vodoopskrbnog sustava Grubišno Polje te surađujemo s komunalnim tvrtkama Đurđevca, Ključa, Orahovice, Delnica, Gline te Ozlja.

Podrška 24/7