Scada sustavi

Telemetrijski sustavi Duplico, od 2006. do danas su implementirani na više od 1200 stanica daljinskog nadzora i upravljanja sustavima vodoopskrbe, odvodnje, plinoopskrbe i toplinarstva.

Projektiranjem, izradom elektroormara, programiranjem PLC-ova i SCADA aplikacija povezanih s telemetrijskim rješenjima, Duplico nudi kompletna rješenja po principu “ključ u ruke”. Osim samih rješenja, brinemo o sigurnosti prenesenih telemetrijskih podataka – koristeći vlastitu patentiranu metodu sigurnog prijenosa telemetrijskih podataka s FTP, UDP, TCP/IP i MODBUS over TCP/IP protokolom u mobilnog GPRS, EDGE i UMTS mreži na statičku IP adresu servera u GPRS, EDGE, UMTS, VPN i internet mreži, zaštićenu pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (P20050410).

Razvili smo sustav daljinske kontrole i nadzora odorizacijskih plinskih stanica koji je implementiran na odorizacijskim stanicama diljem Hrvatske, kao i telemetrijski uređaj za daljinsko očitanje plinskih korektora – DuCom 2006, koji je ujedno i prvi hrvatski uređaj za daljinsko očitanje korektora.

U suradnji sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva u Zagrebu razvili smo pilot aplikaciju za izradu nominacija potrošnje prirodnog plina, očevidnik količina zahvaćene vodie te sustav detekcije propuštanja vodovodnih cijevi.

Registrirali smo žig M2e (Z20100246A) , koji se odnosi na izradu aplikacija i hardvera za sustave koji povećavaju energetsku učinkovitost. Žig je registriran, između ostalog, za uređaje za daljinsko očitanje potrošnje struje, plina, vode, računane aplikacije za upravljanje uređajima u svrhu smanjenja potrošnje energije, predviđanje potrošnje energije uzimajući u obzir meteorološke i klimatske prilike.

Tržišna prepoznatljivost naših telemetrijskih sustava očituje se upravo kroz jedinstvena tehnička rješenja, kojima konstantno odgovaramo na zahtjeve tržišta, što nas je u kratkom roku dovelo do pozicije vodeće tvrtke u segmentu izrade telemetrijskih sustava na distributivnim sustavima, sustavima odvodnje i prerade otpadnih voda, te najzahtjevnijim plinoopskrbnim sustavima.

U kontroli komunalnih sustava potreban je složen nadzor nad infrastrukturom. Sustavi kontrole moraju imati dobre dijagnostičke alate i mogućnost trenutnog odgovora. Pouzdane komunikacije su često potrebne tako da je prijenos odabrane informacije u kontrolni centar osiguran čak i ako je veza između centra i lokalne podstanice privremeno prekinuta.

Duplico rješenje za nadzor i kontrolu distribuiranih objekata je među vodećima i naboljima na tržištu.

Prednosti:

  • Visoka funkcionalnost u kontrolnom centru i preko lokalnih stanica
  • Korištenje svim široko prihvaćenim komunikacijskim metodama
  • Fleksibilna arhitektura
  • Mogućnost zalihosne arhitekture cijeloga sustava, ako je to potrebno
  • Visoka pouzdanost

Danas, upravljanje potrošnjom energije u infrastrukturnim objektima sve više dobiva na važnosti.

Naša rješenja su prihvaćena na vodovodnim i kanalizacijskim objektima, toplanama, sustavima daljinskog upravljanja grijanjem, elektranama, komunikacijskim sustavima te sustavima upravljanja željeznicom.

 

Sustavi za zgrade

Očitanje brojila

Toplinarstvo

Distribucija plina

Vodoopskrba

Odvodnja

 

Podrška 24/7