VODA I ODVODNJA

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Izvođenje radova na tipskim kanalizacijskim crpnim stanicama GK-1 i GK-5 u sklopu izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe na području grada Jastrebarsko
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Izvođenje elektromontažnih radova u sklopu izgradnje fekalne kanalizacije Općine Brdovec III
Komunalno Ozalj d.o.o. Proširenje i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava grada Ozlja – izvođenje elektro radova na izgradnji vodovoda Dojutrovica – Kašt
Varkom d.d. Izvođenje elektroinstalacija i izrada nadzorno upravljačkog sustava – vodoopskrba Martijanec – naselja Rivalno i Donja Poljana
Varkom d.d. Izvođenje elektroinstalacija u sklopu projekta izgradnje vodovodne mreže naselja Breznica-Brstec
Moslavina d.o.o. Kutina Dorada i dopuna postojećeg telemetrijskog sustava na PS Goilska i PS Novo Brdo
Moslavina d.o.o. Kutina Elektroinstalacije u sklopu izgradnje magistralnog vodovoda Kutina – Lipovljani
Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. Rekonstrukcija glavnih objekata vodoopskrbnog sustava Veliki i Mali Zdenci i vodoopskrbnog sustava Grubišno polje
Koprivničke vode d.o.o. Izvođenje elektrotehničkih radova u sklopu izgradnje crpne stanice u Ulici kneza Branimira, Koprivnica za podizanje tlaka zone Vinica
Koprivničke vode d.o.o. Izvođenje elektrotehničkih radova na izgradnji sustava vodoopskrbe na vodoopskrbnom području Koprivnica – Izgradnja magistralnog cjevovoda Radeljevo selo – Ribnjak – Mala Rijeka sa izgradnjom crpne stanice Radeljevo selo i vodospreme Duga Rijeka
Koprivničke vode d.o.o. Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnica – Izgradnja kanalizacije Ulice Rečko Polje – izvođenje elektroinstalaterskih radova
Moslavina d.o.o. Kutina Konstrukcija, izrada, isporuka i postavljanje razdjelnika vodospremnika +GR i dorada postojeće SCADA aplikacije u sklopu izgradnje VS Torovi
Komunalno društvo Pag d.o.o. Izgradnja crpilišta ˝Vrčići˝ na otoku Pagu
Komunalije d.o.o. Đurđevac Izvođenje elektroinstalacija u sklopu izgradnje vodocrpilišta Đurđevac – 2. Faza
Pragrande d.o.o. Nadzorno upravljački sustav kanalizacijskog sustava grada Pule
Pragrande d.o.o. Dobava i izvođenje radova na ugradnji zapornice na kanalu Pragrande
Varkom d.d. Izvođenje elektroinstalacija i izrada nadzorno upravljačkog sustava – vodoopskrba Ključ-Oštrice
Opća bolnica Pula Izvođenje elektroinstalacija crpne stanice Opća bolnica Pula
Hidrobel d.o.o. Belišće Izvođenje elektroinstalaterskih radova u sklopu izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Gat
Vodne usluge d.o.o. Bjelovar Izvođenje elektroradova u sklopu izgradnje sustava odvodnje grada Bjelovara, Radničko naselje IV
Koprivničke vode d.o.o. Elektroinstalacija CS na izgradnji sustava odvodnje naselja Gola
Vode Vrbovsko d.o.o. Proširenje postojećeg nadzorno upravljačkog sustava na vodoopskrbnom sustavu grada Vrbovskog
Virkom d.o.o. Izvođenje elektoradova na CS1,CS2,CS3 sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Suhopolje
Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. Isporuka i ugradnja računalne i programske opreme – telemetrije za postojeće sustave vodoopskrbe i odvodnje
Našički park d.o.o. Izgradnja crpne stanice Zoljan
Našički vodovod d.o.o. Izvođenje elektroradova u sklopu projekta Izgradnja glavnih opskrbnih cjevovoda Podgorač-Ostrošinci i Podgorač-Kršinci i opskrbnih cjevovoda naselja Ostrošinci i Krašinci te stanice za podizanje tlaka
Općina Veliko Trojstvo Izgradnja kanalizacijske mreže Veliko Trojstvo
Komunalac Pakrac d.o.o. Izvođenje elektrotehničkih radova na uključenju Crpilišta „Gaj“ u vodoopskrbni sustav Pakrac-Lipik
GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbnog sustava, odvodnje i odorizacije grada Koprivnice i okolnih naselja (15 stanica odvodnje, 45 vodoopskrbnih stanica i 4 odorizacijske stanice)
Vode Jastrebarsko d.o.o. Izrada aplikacije EPA Scada s povezivanjem baze EPANETA za nadzor novoizgrađenog nadzornog sustava vodoopskrbnog sustava grada Jastrebarskog
Konavosko komunalno društvo d.o.o. Nabava i ugradna elektroopreme u sklopu projekta za vodoopskrbni sustav Konavoska brda
Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Izgradnja NUS-a vodoopskrbne mreže
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split Izvođenje elektrotehničkih radova na CS Milićevo u sklopu projekta izgradnje kanalizacijske mreže dijela općine Okrug uz Saldunski zaljev
Komunalac d.o.o. Otočac Optimalizacija vodoopskrbnog sustava Otočac – Rekonstrukcija crpne stanice Gacka
Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split Izvođenje elektroradova u sklopu projekta izgradnje kanalizacijske mreže podsliva crpne stanice Špinut-Poljud, I. i III. etapa
Virkom d.o.o. Izgradnja uređaja za preradu vode za piće – Bikana Virovitica
Krakom d.o.o. Izvođenje elektroinstalaterskih radova na VS i CS Hromec
Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbnog sustava grada Križevaca (15 vodoopskrbnih stanica)
Komunalac d.o.o. Glina Vodoopskrni sustav grada Gline, uključivanje stanica u NUS (6 stanica)
Komunalac d.o.o. Garešnica Vodoopskrbni sustav i odorizacija grada Garešnice (5 stanica)
Komunalac d.o.o. Otočac Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbnog sustava grada Otočca (14 vodosprema)
Darkom d.o.o. Izvođenje elektroradova i telemetrije u sklopu projekta nabave nadzorno upravljačkog sustava (NUS) vodoopskrbnog sustava Daruvar s postavljanjem, instalacijom te ispitivanjem i puštanjem u pogon, 1. faza realizacije
Komunalac d.o.o. Vrbovsko Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbnog sustava grada Vrbovskog (10 stanica)
Komunalac Korenica d.o.o. Izvođenje elektro radova na projektu racionalizacije vodoopskrbnog sustava Plitvice i nabavke opreme za nadzor i smanjenje gubitaka
Konavosko komunalno društvo d.o.o. Uključenje 12 telemetrijskih stanica u nadzorno upravljački sustav Konavala
Moslavina d.o.o. Kutina Izvođenje elektroinstalacija, automatike i sustava zaštite od objekata zdenaca LoPoZ-1 i LoPoz-3
Valade d.o.o. Izvođenje elektromontažnih radova u sklopu projekta izgradnje crpne stanice PS 1-1 s pripadajućim tlačnim i gravitacijskim cjevovodom
Moslavina d.o.o. Kutina Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbnog sustava, odvodnje grada Kutine i okolice (10 vodoopskrbnih stanice i 3 stanice odvodnje)
Našički vodovod d.o.o. Nadzorno upravljački sustav vodoopskrnog sustava i odvodnje grada Našica (11 stanica vodovoda i 29 crpnih stanica odvodnje)
Sisački vodovod d.o.o. Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbnog sustava grada Siska
Papuk d.o.o. Nadzorno upravljački sustav vodoopskrbnog sustava, odvodnje (7 stanica vodovoda)
Virkom d.o.o. Nadzorno upravljački sustav vodoopskrnog sustava i odvodnje grada Virovitice (20 stanica, tvornica prerade vode, mjernih mjesta, crpnih stanica i vodosprema, 39 stanica odvodnje i crpnih stanica)

Podrška 24/7