PROJEKTIRANJE

Bjelovarsko-bilogorske vode d.o.o. Izrada elektroprojekta za izgradnju novog zdenca te implementaciju u vodoopskrbni sustav Mali i Veliki Zdenac
Pliva Hrvatska d.o.o. Izrada izvedbenog elektro projekta MUR instalacija za nadogradnju nadzorno-upravljačkog sustava Postrojenja za obradu otpadnih voda, Pliva PbF
Općina Poličnik Izrada izvedbenog elektroenergetskog projekta za izgradnju uređaja za pročišćavanje fekalnih i tehnoloških otpadnih voda u poslovnoj zoni Grabi u Općini Poličnik
Pliva Hrvatska d.o.o. Projekt sustava grijanja cjevovoda, napajanje, upravljanje, grijanje, komplet sa trasama grijaca, elementima napajanja i upravljanja po grupama
Pliva Hrvatska d.o.o. Izrada projekta formiranja dodatnog MCC prostora u zgradi C (građevinski/strojarski/elektro)
Darkom distribucija plina d.o.o. Izrada projektne dokumentacije OS Daruvar
Plin Vrbovec d.o.o. Izrada elektro projekta odorizacijske stanice Haganj, distributivnog područja Plin Vrbovec
GKP Komunalac d.o.o. Koprivnica Izrada izvedbenog projekta NUS-a i projektne dokumenatcije optičkog kabla
KTD Žrnovnica d.o.o. Projekta sustava daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnog sustava KTD Vodovod Žrnovnica

Podrška 24/7