NAFTNA I PLINSKA INDUSTRIJA

Ina d.d. Izvođenje elektroinstalacijskih i MUR radova u sklopu projekta modernizacije generatora pare G004 i G005 u Rafineriji nafte Rijeka
Ina d.d. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad sustava lineranih pogona dubinskih sisaljki s klipnim šipkama za 13 bušotina
Rafinerija nafte Brod a.d. Isporuka radarskih mjerača nivoa
Papuk plin d.o.o. Sustav za očitanje industrijskih potrošača plina PMRS PP Orahovica
Ina d.d. Nabava, implementacija i puštanje u rad procesnih analizatora točke rosišta vode i ugljikovodika
Pametna energija d.o.o. Omogućavanje daljinskog očitanja podataka s korektora plina Elster EK 220
Sladović d.o.o. Izrada sustava za očitanje industrijskog plina
EVN Croatia plin d.o.o. Izvođenje elektroradova i izrade instrumentacije za Izgradnju odorizacijske stanice Knin, Dugopolje, Šibenik i Biograd
Plinara Pula d.o.o. Izgradnja odorizacijskih stanica i mjerno regulacijskih stanica na distributivnom sustavu Plinare (9 odorizacijskih, mjerno regulacijskih stanica i mjernih mjesta)
Termoplin d.o.o. Varaždin Nadzorno upravljački sustav odorizacije grada Varaždina – 28 odorizacijskih, mjerno regulacijskih stanica i mjernih mjesta
Darkom Daruvar d.o.o. Izgradnja odorizacijske stanice Daruvar
Montcogim plinara d.o.o. Daljinsko očitanje plinomjera

Podrška 24/7