ENERGETIKA

TE Plomin d.o.o. Zamjena MCC (Upravljanja elektromotornih pogona) kotla i strojarnice
HEP Toplinarstvo d.o.o. Izvođenje elektroradova na 17 toplinskih stanica u Gradu Zagrebu i na 8 stanica u Cvijetnom naselju, Velika Gorica
HEP Proizvodnja d.o.o. Izvođenje elektro i radova na mjerenju, regulaciji i upravljanju na Izgradnji Steam Block kotlovnice u TE-TO Zagreb po principu ˝ključ u ruke˝
HEP Proizvodnja d.o.o. Izvođenje elektro radova, mjerenja, regulacije i upravljanja na izgradnji drugog niskotlačnog parnog kotla u novoj kotlovnici (2×35 t/h) u pogonu Elektrana – toplana Zagreb, Zagorska 1
Psunj d.d. Isporuka i montaža elektroormara za upravljanje kotlovnicom Viviani Rešetari
HEP Proizvodnja d.o.o. Zamjena ormara crpki rashladne vode u HE Rijeka
Dukat d.d. Izrada i montaza upravljačkog elektroormara kotla ORO 6,4 SA i izvodenje elektronstalaterskih radova u sklopu projekta zamjene parnog kotla kotlovnice Lora
Agroproteinka d.d. Montaža novog kotla u kotlovnici Agroproteinka
Pliva Hrvatska d.o.o. Izvođenja radova zamjene srednjenaponskog postrojenja trafostanice TS 5 SORBITOL
HEP Proizvodnja d.o.o. Izvođenje elektro radova na izgradnji kotlovnice za novi niskotlačni parni kotao u Pogonu Elektrana – Toplana, Zagreb, Zagorska 1, po sustavu ˝ključ u ruke˝
Pliva Hrvatska d.o.o. Izvođenje elektroinstalacija na izgradnji transformatorske stanice i niskonaponskog razvoda u Savskom Marofu
Hep-Toplinarstvo d.o.o. Sisak Izvođenje radova na sustavu za balansiranje CTS Sisak
TPK Orometal d.d. Izrada, isporuka i montaža upravljačkih elektroormara kotlova za kotlovnice Dukat, Lora, Zvijezda, Kim Karlovac, Somboled, Kreševo i dr.
Heineken Hrvatska d.o.o. Ugradnja i spajanje opreme i izvođenje elektroinstalacija u kotlovnici Karlovačka pivovara
Meggle d.o.o. Posušje Izrada elektroinstalacija i vizualizacije za kotlovnicu Megle Bihać
ACG Lukaps d.o.o. Nadzor i upravljanje kotlovnice Lukaps, Ludbreg
Hep-Toplinarstvo d.o.o. Sisak Nabava opreme i izvođenje radova na automatizaciji sustava povrata kondenzata
Hep-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb Rekonstrukcija elektroinstalacija kotlovnice i ugradnja uređaja za kompenzaciju jalove energije
Hep-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb Rekonstrukcija elektroinstalacija kotlovnica i preinake elektroinstalacija u 17 toplinskih stanica centralnog toplinskog sustava
Hep-Toplinarstvo d.o.o. Sisak Automatizacija toplinskih stanica i izrada nadzorno upravljačkog sustava za iste (5 stanica)
TPK Orometal d.d. Elektromotorni i niskonaponski elektrorazvod, rasvijeta, uzemljenje i zaštita od munje parne kotlovnice Hospira
TPK Orometal d.d. Izrada i isporuka upravljačkog elektroormara i izvođenje elektro radova na objektu kotlovnice Tigar babušnica i kotlovnice Simpo
Neva d.o.o. Rekonstrukcija sustava upravljanja Becomix postrojenja i uključenje dozirnog sustava u sustav Becomix-a
TDR kanfanar d.o.o. Isporuka, montaža i puštanje u rad sustava za upravljanje i nadzor kotlovskog postrojenja TDR Kanfanar

Podrška 24/7