Očevidnik količine zahvaćene vode

Aplikacija za izradu očevidnika količine zahvaćene vode izrađena je sukladno Pravilniku o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (“Narodne novine” 81/10) kako bi omogućila korisnicima izradu dnevnog, mjesečnog i godišnjeg očevidnika. Osmišljena je na način da omogući korisniku očitavanje podataka s PLC-a telemetrijske stanice te automatsko popunjavanje očevidnika za pravilnikom definirane vodozahvate.

Za korištenje aplikacije, na računalu je potrebno instalirati:

 • Microsoft Windows XP ili noviji
 • Microsoft Office 2007 ili noviji
 • Microsoft .NET framework 3.5 ili noviji

Aplikacija, kao i njene potrebne datoteke se nalaze u direktoriju kojega ste definirali prilikom instalacije programa (predodređeno: C:\Program Files\Očevidnik\ ).

Sastoji se od slijedećih dijelova:

 • exe – aplikacija za izradu očevidnika
 • xlsx – template za dnevni očevidnik
 • xlsx – template za mjesečni očevidnik
 • xlsx – template za godišnji očevidnik

Aplikacije se pokreće pomoću ikone Očevidnik koja bi se trebala nalaziti na radnoj površini računala nakon instalacije. U datoteci „registar.xlsx“ koja se nalazi u direktoriju u kojem ste instalirali aplikaciju (predodređeno: C:\Program Files\Očevidnik\ ) se definiraju podaci o vodozahvatu s kojega je potrebno prikupiti podatke.

 

Slika 1. Izgled popunjene datoteke „registar.xlsx“

U stupce se upisuju slijedeći podaci:

 • Stupac A – redni broj vodozahvata
 • Stupac B – IP adresa ili DNS zapis na kojoj se nalazi vodozahvat s kojega želimo prikupiti podatke (podaci vezani uz PLC unose se nakon instalacije telemetrijske stanice)
 • Stupac C – naziv vodozahvata
 • Stupac D – naziv pravne osobe koja koristi vodozahvat
 • Stupac E – OIB pravne osobe
 • Stupac F – adresa pravne osobe
 • Stupac G – MBPS kod DZS (porezni broj)

Nakon pokretanja aplikacije, vidljiv je prozor u kojem izabirete tip očevidnika.

Slika 2. Prozor aplikacije u kojem izabirete tip očevidnika

Nakon odabira željenog tipa očevidnika pojavljuje se prozor za podešavanje odabranog tipa očevidnika te izradu istog.

Slika 3. Prozor aplikacije za podešavanje dnevnog/mjesečnog očevidnika

Prije pritiska gumba „Izrada očevidnika“, možemo podesiti slijedeće parametre:

 1. Ispis Dnevnih očevidnika – potvrđivanjem ove opcije, nakon pritiska gumba „Izrada očevidnika“, dnevni i mjesečni očevidnik za odabrani vodozahvat ili sve vodozahvate (ovisi o odabiru opcija 3 i 4) se nakon generiranja automatski šalju na predodređeni pisač
 2. Mjesec i godina – postavljanje mjeseca i godine za koji želite izraditi očevidnik
 3. Redni broj vodozahvata – ukoliko imate više od jednog vodozahvata, ovdje možete definirati za koji vodozahvat želite generirati očevidnik
 4. Svi vodozahvati – potvrđivanjem ove opcije, generirati će se očevidnici za sve vodozahvate koji su navedeni u prethodno opisanoj datoteci „registar.xlsx“

Nakon podešavanja željenih opcija, kliknete lijevom tipkom miša na gumb „Izrada očevidnika“. U pozadini programa ćete nakratno vidjeti pokretanje i popunjavanje podataka u Microsoft Excel programu. U direktoriju gdje ste instalirali program (predodređeno: C:\Program Files\Očevidnik\), stvorio se novi direktorij naziva koji je definiran za odabrani broj vodozahvata.

Slika 4. Novonastali direktorij „Vodozahvat 1“

Unutar novonastalog direktorija, nalaze se dva direktorija: DnevniOcevidnici i MjesecniOcevidnici te u njima odgovarajući očevidnik za odabrani vremenski period (mjesec i godina).

Slika 5. Primjer izgleda generiranog dnevnog očevidnika koji se nalazi u direktoriju naziv_vodozahvata/DnevniOcevidnici gdje „naziv_vodozahvata“ predstavlja naziv unesen u datoteku registar.xlsx

Nakon generiranja očevidnika, isti možete ispisati radi svoje vlastite arhive i poslati u Hrvatske vode.

Slika 6. Prozor aplikacije za podešavanje godišnjeg očevidnika

Prije pritiska gumba „Izrada očevidnika“, možemo podesiti slijedeće parametre:

 1. Godina – postavljanje godine za koji želite izraditi očevidnik
 2. Ispis mjesečnog očevidnika – potvrđivanjem ove opcije, nakon pritiska lijevom tipkom miša na gumb „Izrada očevidnika“, mjesečni očevidnik za sve vodozahvate se nakon generiranja automatski šalju na predodređeni pisač
 3. Ispis godišnjeg očevidnika – potvrđivanjem ove opcije, nakon pritiska lijevom tipkom miša na gumb „Izrada očevidnika“, godišnji očevidnik za sve vodozahvate se nakon generiranja automatski šalju na predodređeni pisač

Nakon podešavanja željenih opcija, kliknete na gumb „Izrada očevidnika“. U pozadini programa ćete nakratno vidjeti pokretanje i popunjavanje podataka u Microsoft Excel programu. U direktoriju gdje ste instalirali program (predodređeno: C:\Program Files\Očevidnik\), stvorio se novi direktorij naziva „GodisnjiOcevidnici“.

Slika 7. Novonastali direktorij „GodisnjiOcevidnici 1“

Unutar novonastalog direktorija, nalazi se odgovarajući očevidnik za odabrani vremenski period (godina).

Slika 8. Primjer izgleda generiranog godišnjeg očevidnika

Nakon generiranja očevidnika, isti možete ispisati radi svoje vlastite arhive i poslati u Hrvatske vode. Po završetku rada u aplikaciji, iz iste je moguće izaći pritiskom lijeve tipke miša na gumb „Izlaz“

Slika 9. Izlaz iz aplikacije

Kako bi se korisnicima omogućio pregled aktualnih podataka telemetrijske stanice, razvijene su web stranice koje se nalaze na PLC-u telemetrijske stanice koji je povezan s korisničkom opremom. Potrebno je pokrenuti željeni web preglednik (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, itd.). Nakon pokretanja web preglednika u polje adrese stranica potrebno je upisati IP adresu PLC-a telemetrijske stanice, te pritisnuti tipku Enter .

Nakon ulaska na opće stranice PLC-a, potrebno se prijaviti kao administrator PLC-a (slika 1.).

Slika 1.

U polje Name potrebno je upisati „admin“ (bez navodnih znakova), a u polje Password lozinku koju ste prethodno dobili. Nakon unosa podataka, potrebno je lijevim klikom miša pritisnuti „Log in“. Nakon uspješne prijave, potrebno je odabrati „User Pages“ (slika 2.).

Slika 2.

Nakon pritiska na „User Pages“, potrebno je lijevim klikom miša pritisnuti na „Homepage of the application“ (slika 3.).

Slika 3.

Nakon pritiska na „Homepage of the application“, dobiti ćete stranicu trenutnih podataka o mjerenjima (slika 4.).
Slika 4.

Na gore prikazanoj slici 4. Možete vidjeti aktulane podatke o mjerenjima s time da prikaz podataka ovisi o konfiguraciji telemetrijske stanice.

Ujedno, na istoj stranici možete i posjetiti ostale stranice:

 • Status opreme – pregled statusa opreme (otvorenost/zatvorenost ormara, status ispravnosti instalirane opreme) – slika 6.
 • Podaci o vodozahvatu – podaci vezani uz sami vodozahvat (naziv, registar ID, broj ugovora o koncesiji, itd.) – slika 7.
 • Podaci o mjerilima – podaci vezani uz sama mjerila protoka (proizvođač, model, tip, odnos impuls/m3, itd.) – slika 8.
 • Podaci o crpnom agregatu – podaci vezani uz crpni agregat (proizvođač, model, tip, snaga, itd.) – slika 9.
 • Parametri komunikacije – podaci vezani uz IP adresu PLC-a telemetrijske stanice – slika 10.

Slika 5. Status opreme

Slika 6. Podaci o vodozahvatu

Osim pregleda podataka, korisnicima je omogućen i unos novih podataka, odnosno promjenu postojećih. To se radi na način da u polje pored teksta kojeg želimo promjeniti unesemo novi unos na slijedeći način – ‘tekst’ (VAŽNO: obavezno je korištenje znakova ‘ ). Nakon završeka unosa podatka, potrebno je pritisnuti tipku ENTER na tipkovnici. Po završetku svih izmjena, potrebno je pritisnuti lijevom tipkom miša na „Spremi podatke na memorijsku karticu“. Na slijedećim ekranima (slika 7. i 8.), način unosa podataka je isti kao što je i gore opisano.

Slika 7. Podaci o mjerilima

Slika 8. Podaci o crpnom agregatu

Parametri komunikacije

Po završetku pregleda web stranica PLC-a telemetrijske stanice, dovoljno je zatvoriti web preglednik. Za sve nejasnoće i probleme oko rada aplikacije molimo Vas da kontaktirate Duplico tehničku podršku na telefon 01/6589-222 ili na email: ocevidnik@duplico.hr .

Podrška 24/7