O EPANet-u


Programski sustav modeliranja distribucije vode  razvijen od strane SAD-a tj., Agencije za zaštitu okoliša (EPA) vodoopskrbe i vodoprivrede. EPANET obavlja simulaciju produljenog razdoblja simulacije hidrauličke kvalitete unutar mreže cijevi koje su pod tlakom, te je dizajniran kao “istraživački alat” koji treba poboljšati naše razumijevanje o kretanju pitke vode u distribucijskim sistemima. Prvi EPANET se pojavio 1993 godine.

EPAnet simulacija

Nakon postavljanja svih inicijalnih parametara, pokreće se simulacija koja je bazirana na unaprijed definiranom i kalibriranom modelu vodovodne mreže.
Rezultati simulacije su podaci stanja mreže u svim točkama simuliranog modela za određeni vremenski period koji se stavljaju u posebne tablice rezultata.
Dobiveni rezultati se dodatno obrađuju s ciljem detektiranja mogućeg gubitka vode u  vodoopskrbnom sustavu.

Primjer koda izvršavanja EPAnet simulacije:

Obrada rezultata simulacije se provodi po posebnom algoritmu prema kojem se simulirane vrijednosti postupno približavaju stvarnim, očitanim mjerenjima sa SCADA sustava

Svi rezultati obrade se upisuju u bazu podataka u svrhu daljnje obrade i prikazivanja u EPA Scada-i. Podaci koji se koriste za daljnju obradu su:
  • tlak (mjerna jedinica: bar) u čvorištima (očitana i simulirana vrijednost, izračunata greška tih dviju vrijednosti)
  • protok vode (mjerna jedinica: l/s) u cijevima  (očitana i simulirana vrijednost, izračunata greška tih dviju vrijednosti)
  • razina vode (mjerna jedinica: m) u svim vodospremama u mreži (očitana i simulirana vrijednost, izračunata greška tih dviju vrijednosti)
  • status ventila, pumpi i cijevi
Primjer koda spremanja podataka u bazu:
Podrška 24/7