Nadzorni sustavi u vodoopskrbi

Suvremeni vodoopskrbni sustavi zahtijevaju kontinuirano praćenje razine vode u vodospremama, tlakova vode u cjevovodima, protoka vode, količine rezidualnog klora, statusa pumpi i ostalih zahtijevanih parametara, te njihovo prenošenje na udaljeni nadzorno upravljački centar. Osim daljinskog nadzora sustav mora omogućiti i sigurno daljinsko upravljanje opremama koje se koriste u distribuciji vode: radom crpki za vodu, regulacijom zapornih ventila, opremom za doziranje klora i dr. Ujedno, sustav mora povratno dati i informaciju, odnosno potvrdu o izvršenoj naredbi. Osim navedenog sustav mora omogućiti i prihvat i prijenos signala i informacija mjerno regulacijske opreme koja će se, po potebi, u budućnosti dograditi u sustav.

Sadašnja stanja kao i budući razvoj vodoopskrbnih sustava koji vodom opskrbljuju pojedina široka područja, nameću potrebu uvođenja sustava daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim objektima, odnosno cijelim vodoopskrbnim sustavom, s ciljem kvalitetnije, pouzdanije i ekonomičnije opskrbe potrošača pitkom i industrijskom vodom.

Prilikom izradi projekta upravljanja i nadzora pojedinim vodoopskrbnim sustavom posebice se uvažavaju sljedeći elementi: Zadovoljenje hidrauličkih uvjeta u sustavu tj. održavanje zahtijevanog tlaka, volumena i protoka vode, odnosno, osiguravanje dovoljne količine vode u svim vodospremama; smanjenje količine utrošene električne energije, na način da se raspoloživa količina vode optimalno raspodijeli za gravitacijsko napajanje potrošača. Smanjenje utrošene električne energije provodi se tako da se tlačno punjenje rezervoara vrši pretežno ili u potpunosti, ukoliko je moguće, u periodu niže tarife električne energije, dok se za period više tarife vodospreme ne pune, ili se pune do razine dobivene na temelju statističke prognoze da količina vode bude dostatna do perioda niže tarife električne energije. Ova prognoza ovisi o dobu dana, dobu godine, kao i o vremenskim prilikama. Na osnovu prognozirane potrebne količine vode određuju se razine do kojih je potrebno puniti vodospreme (u periodu niže tarife električne energije ne postavlja se problem prognoziranja, već se rezervoari pune do maksimalnih kapaciteta); nadziranje gubitka vode u sustavu, na temelju mjerenja protoka na pojedinim cjevovodima, odnosno razine vode u vodospremi; obavještavanje osoba u dispečerskom centru o nastalim kvarovima u sustavu.

Ovi uvjeti diktiraju uvođenje takvog informacijskog sustava koji vrlo brzo i pouzdano informira o svim stanjima i promjenama u vodoopskrbnom sustavu. Vrlo je važno da je informacijski sustav izveden na način da svi uređaji i prijenosni protokoli u potpunosti ispune sve navedene zahtjeve.

Dugogodišnje iskustvo u implementaciji sustava daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim sustavima, zakonske promjene kao i ekološka osvještenost rezultirali su razvojem inovativnih rješenja iz područja vodoopskrbe:
Aplikacija za izradu očevidnika količine zahvaćene vode
Aplikacija za detekciju i smanjenje gubitaka na vodoopskrbnim sustavima

Refrence:
Vodoopskrbni sustav Bjelovarsko – Bilogorske vode
Vodoopskrbni sustava grada Daruvara
Vodoopskrbni sustav grada Garešnice
Vodoopskrbni sustav grada Gline
Vodoopskrbni sustav grada Gračaca
Vodoopskrbni sustav grada Jastrebarskog
Vodoopskrbni sustav općine Klinča sela
Vodoopskrbni sustav općine Konavle
Vodoopskrbni sustav grada Koprivnica
Vodoopskrbni sustav grada Korenice – Plitvica – Rakovice
Vodoopskrbni sustav grada Križevaca
Vodoopskrbni sustav grada Kutine
Vodoopskrbni sustav grada Našice
Vodoopskrbni sustav grada Novog Vinodloskog
Vodoopskrbni sustav grada Otočca
Vodoopskrbni sustav grada Pakraca
Vodoopskrbni sustav grada Senj
Vodoopskrbni sustav grada Virovitice
Vodoopskrbni sustav grada Vrbovskog
Vodoopskrbni sustav grada Zaprešića
Vodoopskrbni sustav grada Žrnovnice

Podrška 24/7