Kako EPAScada Funkcionira

Učitavanje izmjerenih vrijednosti sa SCADA sustava

Postavljanje inicijalnih vrijednosti baziranih na učitanim podacima

Simulacija protoka i tlaka vode na vodovodnoj mreži koristeći EPAnet softverski paket

Obrada rezultata i prikazivanje istih u EPA Scada-i

voda3
Detekcija mogućih gubitaka vode pomoću EPAnet sustava. Simulacija protoka i tlaka vode na vodovodnoj mreži.
EPANET je računalni program koji obavljaproduljeni period simulacije i provjere kvalitete hidrauličke vodovodne mreže koja je pod tlakom.

Očitanje mjernih podataka sa bilo kojeg SCADA sustava u zadanom vremenskom intervalu.

SCADA predstavlja računalni sustav za nadzor, mjerenje i upravljanje industrijskim sustavima.

Slika 1. Osnovni prikaz EpaSCADA-e

Prikaz simulacije u Web orijentiranom software-u baziranom na Google maps sustavu

Mogućnost filtiranja prikazanih podataka (cijevi, ventili, vodospreme, crpne stanice, čvorišta)

Pregled statističkih podataka za pojedinu točku vodoopskrbnog sustava

Simulacija sustava vodoopskrbne mreže za određeni povijesni vremenski period

Integracija sa Google Street View-om radi lakšeg pronalaženja traženih vodoopskrbnih objekata na karti

Mogućnost odabira načina prikaza karte (satelitski, topografski, prikaz sa prometnicama…)

Osnovni pregledZa pokretanje EpaSCADA-e potrebno je pokrenuti internet preglednik Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

U polje za unos adrese potrebno je upisati: http://localhost .Nakon uspješnog unosa, otvara se sadržaj kao prema slici 1.

S osnovnog ekrana možete koristiti sljedeće funkcije:

 • pomicanje (lijevo, desno, gore, dolje)
 • zoomiranje
 • upotreba raznih filtera
 • pretraga po adresi, mjestu
 • promjena prikaza (satelitski, terenski, kartografski)
 • prikaz informacija o objektima (čvorištima, pumpama, ventilima, itd.) i cijevima
 • prikaz mjerenih vrijednosti, vrijednosti prema mjerenju i vrijednosti prema simulaciji
 • trendovi podataka pojedinog objekta/cijevi
 • dodavanje dodatnih informacija za pojedini objekt/cijev
 • dodavanje mjernih vrijednosti
 • dodavanje dokumenata vezanih za pojedini objekt/cijev


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja


– oznaka čvorišta bez indikacije potencijalnog propuštanja

Podrška 24/7