Distribucija plina


Duplico je kroz svoje višegodišnje iskustvo rada na automatizaciji sustava distribucije plina razvio niz modela i aplikacija:

Sustav daljinske kontrole i nadzora odorizacijskih plinskih stanica implementiran je na odorizacijskim stanicama diljem Hrvatske, kao i telemetrijski uređaj za daljinsko očitanje plinskih korektora – DuCom 2006, koji je ujedno i prvi hrvatski uređaj za daljinsko očitanje korektora.

Razvili smo aplikaciju za očitanje potrošnje industrijskih potrošača plina, a u suradnji sa Fakultetom elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu razvili smo pilot aplikaciju za izradu nominacija potrošnje prirodnog plina.

Patentirana metoda sigurnog prijenosa telemetrijskih podataka s FTP, UDP, TCP/IP i MODBUS over TCP/IP protokolom u mobilnoj GPRS, EDGE i UMTS mreži na statičku IP adresu servera u GPRS, EDGE, UMTS, VPN i internet mreži u plinoopskrbi je pronašla široku primjenu.SCADA sustav omogućuje prikupljanje i prikaz različitih podataka na dijelu redukcijskih i odorizacijskih stanica, te daljinsko upravljanje ventilima na pojedinim mjestima sustava preko GPRS veze.

Telemetrijom redukcijskih stanica omogućuje se daljinski nadzor i upravljanje pneumatskim ventilima. Ujedno su omogućeni prihvat i prikaz mjerenja tlaka plina na ulazu i izlazu iz redukcijske stanice, temperatura razvodnog ormara i tlak dušika u krugu pneumatskog upravljanja ventilima. U bazu podataka arhiviraju se mjereni podaci o tlaku plina na ulazu i izlazu iz redukcijske stanice, tlaku dušika te temperaturi unutar razvodno-upravljačkog ormara redukcijske stanice.

Telemetrijom odorizacijskih stanica omogućuje se prihvat i prikaz mjerenja trenutnog protoka, ukupnog protoka plina i tlaka plina. Omogućeno je udaljeno postavljanje vrijednosti koncentarcije odoranta u plinu. Isto kao i kod redukcijskih stanica, prati se prisutnost glavnog napajanja i otvorenost/zatvorenost vrata razvodno-upravljačkog ormara. U bazi podataka arhiviraju se mjereni podaci o trenutnom protoku i tlaku plina, koncentraciji odoranta u plinu, razini odoranta u spremniku, te temperaturi unutar razvodno-upravljačkog ormara odorizacijske stanice.

Svi alarmni događaji na telemetrijskim stanicama (redukcijskim i odorizacijskim) prikazuju se na SCADA aplikaciji te se arhivira vrijeme događaja alarma, vrijeme potvrde alarma od strane operatera i vrijeme nestanka alarma u bazu podataka. Operateru je omogućen unos vrijednosti razina alarmnih događaja te uvid u alarme iz prošlosti.

Reference:

Termoplin Varaždin
Međimurje plin Čakovec
Koprivnica plin
Papuk plin Orahovica
Elektrometal – distribucija plina Bjelovar
Komunalije plin Đurđevac
Vetropack Straža Hum na Sutli
Odorizacijske stanice u Dugom Selu
Odorizacijske stanice u Virovitici

Podrška 24/7