Detekcija propuštanja plina
Osmislili smo Sustav za detekciju propuštanja prirodnog plina na distributivnim područjima, konstantim praćenjem potrošnje na određenim segmentima. Osim zakonske obveze distributera za nadzorom sustava i dispečerskim centrom, dozvoljeni gubici propisani zakonom u plinskoj mreži iznose maksimalnih 3%, te svi gubici iznad, negativno utječu na financijski aspekt distributera.

Rješenje se sastoji od razdvajanja cjelokupnog područja na više segmenata, te mjerenjem potrošnje plina na svakom od segmenata u stvarnom vremenu s mogućnosti trenutačnog određivanja velikih propuštanja u distributivnom sustavu, određivanja mogućnosti slučajeva krađe plina usporedbom očitanih količina i isporučenom količinom izmjerenom od strane sustava. Utvrđivanjem iznenadnih i neočekivanih propuštanja usporedbom sa unaprijed očekivanom potrošnjom, te utvrđivanjem propuštanja po segmentima usporedbom sa izvršenim očitanjima mjernih mjesta nadzire se distributivno područje te precizno identificira segment na kojem plin nekotrolirano izlazi iz distributivne mreže.

Podrška 24/7